Month: April 2020

Ivet Malá

Jako žena, která si před několika lety prošla povinnou školní docházkou, jako matka 8letého synka, podporuji autonomii lidí a jejich cestu k odstraňování překážek vnitřně řízenému (sebeřízenému) vzdělávání jako legitimní volby ve vzdělávání. Ano, slovo volba je pro mě důležité. Pod sebeřízeným vzděláváním si nepředstavuji rušení škol. Vidím v něm naopak nevyčerpatelné zdroje možností, jak …

Ivet Malá Read More »